bergerboot
André Westra
Uurtarief
Klanten
Contact
Klanten waarvoor ik heb gewerkt:
 • A+O fonds Rijk (Arbeidsmarkt- en Opleidingenfonds Rijk)
 • Algemene Bestuursdienst, ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Arboservicepunt BVE (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)
 • Arboservicepunt HOO (hoger onderwijs en onderzoek)
 • CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen)
 • Comité Vier Vijf Mei
 • EVD (agentschap ministerie EZ voor internationaal ondernemen en samenwerken)
 • Faculteit Economie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Gemeente Emmen
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Haarlem
 • GroenLinks Haarlem
 • Ja! HRM Specialisten
 • Mensen met een Missie (ontwikkelingsorganisatie)
 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mondiaal Centrum, gemeente Haarlem
 • Nationaal Voorlichtingscentrum (landelijke crisisorganisatie Rijk)
 • Projectorganisatie Arboconvenant Provincies
 • Procesbureau Bibliotheekvernieuwing (projectorganisatie ministerie OCW)
 • PvdA Haarlem
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • SAB-V&V (arbeidsmarktfonds voor de verpleeg- en verzorgingshuizen)
 • SAOP (arbeidsmarkt- en opleidingenfonds voor de politie)
 • SBCM (arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de sector sociale werkvoorziening)
 • SBO (Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt)
 • SenterNovem (agentschap ministerie EZ voor duurzaamheid en innovatie)
 • Servicecentrum Scholenbouw (projectorganisatie ministeries Financiën en OCW)
 • SoFoKleS (sociaal fonds voor universiteiten en academische ziekenhuizen)
 • StAZ (Stichting Arbeidmarkt Ziekenhuizen)
 • Stichting Albeda Leerstoel (voor arbeidsverhoudingen in de publieke sector)
 • Stichting FAOT (Fonds Arbeidsmarkt en Opleidingen Thuiszorg)
 • Stichting Ien Dales Leerstoel (voor de overheid als arbeidsorganisatie)
 • Veiligezorg® (projectorganisatie voor agressieaanpak in de zorg)
Een volledig cv (2 pagina's) en/of projectenoverzicht (4 pagina's) is op te vragen door een mailtje te sturen naar info@bergerboot.nl.